Bridgeclub NOP'86
Elke maandagavond gezellig bridgen in Tollebeek

Home   /  Bestuur   /  Uitslagen  /  Speeldata
Afwezigheid en vervanging
Wanneer u bent verhinderd of een partner zoekt kunt u:

1. Tijdens de bridgeavond kunt u uw absentie in de agenda schrijven. Links afwezig- rechts beschikbaar
2. U kunt ook bellen naar het bestuurslid dat de standen beheert, Tonnie (tel. 620357) dan wel Joop (tel. 616416).

Wanneer partner afwezig is wordt binnen de vereniging een partner gekozen. Indien geen geschikte partner beschikbaar is, kan in overleg met Joop of Tonnie, een speler van buiten de vereniging worden gevraagd.

Puntentelling bij afwezigheid

1 keer afwezig: eigen gemiddelde wordt bijgeteld
2 keer afwezig: eigen gemiddelde, met een maximum van 42 ½ % wordt bijgeteld.
3 keer afwezig: eigen gemiddelde met een maximum van 32 ½ % wordt bijgeteld.

Speel je een keer niet met eigen bridgepartner wordt er in de lijn gespeeld van de partner die in de hoogste lijn bridget.
Sla je een hele competitie over, dan heeft dit geen consequenties. Het missen van twee of meer competities betekent een degradatie.

Kampioenschap en promotie zijn alleen mogelijk als:
- Je minimaal 3 keer met je eigen partner gespeeld hebt
- Je maximaal 2 keer met een invaller hebt gespeeld, waarvan maximaal 1 keer met een invaller van buiten de clubUitleen van bridgekisten
Wil je thuis bridgen met gespeelde spellen, dan kun je een bridgekist meenemen. De kosten hiervoor zijn €1,00 per keer (te regelen met onze penningmeester)

Contributie
Contributie is € 40,00 per persoon per jaar, overmaken voor 1 oktober, o.v.v. uw naam waarmee u zich heeft ingeschreven. Als u het volgend seizoen niet gaat bridgen, verzoeken wij u dit voor 1 september kenbaar te maken, zodat wij u tijdig kunnen uitschrijven als lid. Anders bent u verplicht uw lidmaatschapsgeld te betalen.
Contactgegevens BC Nop'86
Voorzitter:
Anne Marie van Fraeijenhove Tel. 06-53763714

Secretaris:
Martha Martens.  Tel. 614530

Penningmeester:
Corry Hendrix.   Tel. 652771

Wedstrijdleider:
Tonnie Boschma.  Tel. 620357

Materiaalbeheerder:
Joop Vreeke.  Tel. 616416

Email: tonnieboschma@gmail.com of j.vreeke@kpnplanet.nl

Bankrekening:
NL25RABO 0396614272 t.n.v. Bridgeclub NOP '86